Pantun


Analisis

Struktur

Bilangan sukukata Sukukata rima pertengahan Sukukata rima akhiran
Pembayang 1
Pembayang 2
Maksud 1
Maksud 2

Rentak

Pembayang 1 antara 9 hingga 12 sukukata?
Pembayang 2 antara 9 hingga 12 sukukata?
Maksud 1 antara 9 hingga 12 sukukata?
Maksud 2 antara 9 hingga 12 sukukata?
Pembayang 1 & 2 sama bilangan sukukata?
Maksud 1 & 2 sama bilangan sukukata?

Rima

Pembayang 1 & Maksud 1 ada rima akhiran?
Pembayang 2 & Maksud 2 ada rima akhiran?
Pembayang 1 & Maksud 1 ada rima pertengahan?
Pembayang 2 & Maksud 2 ada rima pertengahan?

Markah

Struktur 0 / 0
Rentak 0 / 0
Rima 0 / 0
Jumlah 0 / 0